ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยทำบุญครบรอบ 71 ปี

สินมั่นคงประกันภัยทำบุญครบรอบ 71 ปี

 

คุณเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมทำบุญถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร กรุงเทพฯ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันก่อตั้งบริษัทครบรอบ 71 ปี พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้มอบเงินจำนวน 99,999 บาท ให้กับมูลนิธิประทีปเด็กไทย เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยดูแลเด็กผู้ด้อยโอกาส และสนับสนุนพัฒนาการของเด็กในด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เมื่อวันที่ 27 มกราคม ที่ผ่านมา