ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี

สินมั่นคงมอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบถุงผ้าใส่ยาให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกร่าง จ.สุพรรณบุรี เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ใส่ยาให้แก่คนไข้ที่มาใช้บริการ ซึ่งถือเป็นการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติก