ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร

สินมั่นคงประกันภัยสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบกระเป๋าผ้าจำนวน 70 ใบ มูลค่า 5,000 บาท ให้กับสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมของผู้พิการต่อไป