ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยมอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

สินมั่นคงประกันภัยมอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร ส่งมอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ใส่ยาให้แก่คนไข้ที่มารับบริการ ซึ่งถือเป็นการร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติกและช่วยลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม