ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยมอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

สินมั่นคงประกันภัยมอบถุงผ้าให้กับโรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรส่งมอบถุงผ้าของบริษัทฯ มูลค่ากว่า 4,500 บาท ให้กับโรงพยาบาลวัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ใส่ยาให้แก่คนไข้ที่มาใช้บริการซึ่งเป็นการร่วมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าทดแทนการใช้ถุงพลาสติก