ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ามีอะไรบ้าง? อะไรเป็นสาเหตุให้ตัดสินใจซื้อรถ EV?

ประกันรถยนต์ : ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้ามีอะไรบ้าง? อะไรเป็นสาเหตุให้ตัดสินใจซื้อรถ EV?

 

เมื่ออุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกกำลังก้าวข้ามสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากปัญหาด้านพลังงานน้ำมันที่มีราคาสูงขึ้น ( น้ำมันแพงเพราะอะไร? เปิดสาเหตุน้ำมันแพง 2565 ) ทำให้กระแสการซื้อขายยานยนต์ไฟฟ้าทั่วโลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทั้งอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วน ผู้ขายปลีกหรือดีลเลอร์ สถานีบริการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาครัฐ ธนาคาร และวงการประกันภัย แล้วธุรกิจใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า สินมั่นคง ประกันรถยนต์ มีข้อมูลมาฝากค่ะ

 

ที่ผ่านมา มีการจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น และผลักดันให้เกิดการใช้รถยนต์ EV ในประเทศไทยอย่างแพร่หลายและเข้าถึงง่าย คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบรรเทาภาวะโลกร้อน จึงมีธุรกิจเกิดขึ้นมากมายที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า EV ที่น่าสนใจ ดังนี้

 

1. ARUN PLUS ผู้ให้บริการยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร

บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) ธุรกิจ EV Value Chain ของ กลุ่ม ปตท. เป็นผู้ที่คอยดูภาพรวมและพัฒนาด้านการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า ที่จะเอื้อให้คนไทยเข้าถึง EV ได้อย่างสะดวกมากขึ้น


2. on-ion ผู้ให้บริการชาร์จรถไฟฟ้า

 การชาร์จแบตเตอรี่เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ARUN PLUS จึงมีการขยายเครือข่ายสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้แบรนด์ ออน-ไอออน (on-ion EV Charging Station) ในศูนย์การค้า โรงแรม อาคารสำนักงานต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อรองรับรถยนต์ EV ทั้งแบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) และแบบแบตเตอรี่ (BEV) โดยการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน “on-ion” รวมไปถึงจำหน่ายและให้บริการติดตั้ง PTT EV Charger ในที่พักอาศัยด้วย

 3. E-Bus ระบบขนส่งสาธารณะพลังงานไฟฟ้า

E-Bus หรือรถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้าสำหรับรับ-ส่งพนักงานและผู้มาติดต่อภายในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) ของกลุ่ม ปตท. โดยตัวถังและโครงสร้างของรถผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปพิเศษที่ผลิตในประเทศไทย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร


4. EVme แพลตฟอร์มสำหรับคนอยากทดลองใช้ EV

EVme ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ให้บริการเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถเช่ารถยนต์ EV ขับแบบระยะสั้นและระยะยาวได้ภายในแอปฯ เดียว ซึ่งมีรถไฟฟ้าที่ขายอยู่ในตลาดไทยให้บริการครบทุกโมเดล และยังมีบริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานีชาร์จและสถานีซ่อมบำรุง EV อีกด้วย


5. Swap & Go ทางเลือกสลับแบตฯ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

Swap & Go สถานีให้บริการสลับแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ เป็นทางเลือกใหม่ที่สะดวกสบาย ขับไปต่อได้อย่างต่อเนื่อง การใช้งานทันสมัย ง่าย และสะดวก ผ่านแอปพลิเคชัน Swap & Go เมื่อไปถึงตู้ชาร์จก็สามารถสแกน QR Code แล้วสลับแบตฯ ใหม่ที่พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ภายในเวลาไม่ถึง 3 นาที โดยในปัจจุบันมีสถานีบริการ Swap & Go เปิดให้บริการแล้วจำนวน 22 แห่ง ครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ

 

 

6. HORIZON PLUS ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย

ARUN PLUS และฟ็อกซ์คอนน์ เทคโนโลยี กรุ๊ป (Foxconn) ได้ร่วมกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุน “HORIZON PLUS” ขึ้น เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ด้วยบริการครบวงจร ทั้งการออกแบบ วางระบบการผลิต การบริหาร Supply Chain และการให้บริการที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายที่จะก่อตั้งโรงงานผลิต EV บนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อผลิตรถไฟฟ้า 4 ล้อ (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) ออกสู่ตลาดในปี 2567 ให้ได้ 50,000 คัน/ปี

 

คนไทยตัดสินใจซื้อรถยนต์ EV เพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่า!

วิจัยกรุงศรีได้สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2021 เพื่อศึกษาความต้องการ อุปสรรค และพฤติกรรมในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (รถยนต์ไฟฟ้า: ความต้องการและโอกาสที่กำลังมาถึง ) แล้วพบว่า

    • คนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าตัดสินใจซื้อเนื่องจากค่าใช้จ่ายถูกกว่า ดีต่อสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 

    • อุปสรรคสำคัญของการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ได้แก่ สถานีชาร์จไฟที่ยังมีจำนวนไม่ครอบคลุม ระยะทางการขับขี่ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งที่สั้น ระยะเวลาการชาร์จที่นาน และราคารถยนต์ไฟฟ้าที่ยังสูงกว่ารถ ICE 

    • มากกว่าร้อยละ 80 วางแผนจะซื้อรถยนต์ใน 5 ปีข้างหน้า 

    • รถยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV เป็นรถที่ผู้บริโภคให้ความสนใจสูงสุด 

    • ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าจะเริ่มเกิดขึ้นในปี 2022-23 และจะเร่งตัวขึ้นในปี 2024 เป็นต้นไป 

    • ลักษณะของรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นที่ต้องการขยับลงมาที่รถขนาดเล็กและมีราคาถูกลง ผู้บริโภคยังมองรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าชนิดใหม่ จึงทำให้ความภักดีต่อแบรนด์ลดน้อยลง

ด้วยการแข่งขันที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมรถยนต์ ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องหาทางปรับตัวและหาช่องทางใหม่ๆ จึงจะช่วยให้สามารถแข่งขันต่อไปได้ รวมถึงจำเป็นต้องมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ควบคู่กับแนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม EV ให้เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศไทยด้วย
คุ้มครองคุณได้มากกว่าแม้ในวันน้ำมันแพง! "การันตีถูกจริง"
ประกันรถยนต์ตามโปรไฟล์ ประกันรถยนต์ชั้น 1 ..โปรไฟล์ยิ่งดี ความเสี่ยงยิ่งต่ำ เบี้ยยิ่งถูก.. โปรไฟล์คุณอาจดีกว่าที่คุณคิด เบี้ยเริ่มต้น 6,999 บาท และยังถูกลงได้อีก หากเลือกแบบมีดีดัก และระบุชื่อผู้ขับขี่ (ลดสูงสุดเหลือเพียง 3,999 บาท)
สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/productmotordetail/20  Line : @smkinsurance  Blog : https://smkinsurance.blogspot.com
/