ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยสนับสนุน โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกริก

สินมั่นคงประกันภัยสนับสนุน โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกริก

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบกระเป๋าผ้า SMK จำนวน 50 ใบ ให้กับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกริก ตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม "ใช้ถุงผ้า ลดขยะพลาสติก" ซึ่งจะนำถุงผ้านี้ไปให้นักศึกษาที่มาใช้บริการหอสมุดยืมใส่หนังสือกลับไปอ่านเป็นการส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า