ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยคว้ารางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2560

สินมั่นคงประกันภัยคว้ารางวัล บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2560

คุณสุทิพย์ รัตนรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการสายสินไหมรถยนต์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล "บริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2560" จาก นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในงานพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister's Insurance Awards) ประจำปี 2561 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นความภาคภูมิใจขององค์กรและพนักงานทุกคน เป็นขวัญกำลังใจเพื่อให้บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ณ ห้องบอลรูม  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา