ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยสนับสนุนโครงการค่ายอนามัยชุมชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สินมั่นคงประกันภัยสนับสนุนโครงการค่ายอนามัยชุมชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบกระเป๋าผ้าจำนวน 100 ใบ และ น้ำดื่มของบริษัทฯ ขนาด 600 ml. จำนวน 300 ขวด รวมมูลค่ากว่า 7,200 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมค่ายอนามัยชุมชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการที่จะให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน ตลอดจนเปิดโอกาสให้นิสิตบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ณ โรงเรียนวัดชำผักแพว ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี