ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล

สินมั่นคงสนับสนุนกิจกรรมสโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบของที่ระลึกสำหรับจัดกิจกรรมนักศึกษา มูลค่ากว่า 4,000 บาท เพื่อสนับสนุนงาน "เปิดกล้องส่องรังสี (MUNT Freshmen's Journey 2022)" ที่จัดขึ้นโดยสโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการให้ความรู้ทางสาขาวิชาชีพแก่นักศึกษาใหม่ รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ