ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยสนับสนุนกระเป๋าผ้าให้โรงเรียนบ้านหนองขอน จังหวัดกาญจนบุรี

สินมั่นคงประกันภัยสนับสนุนกระเป๋าผ้าให้โรงเรียนบ้านหนองขอน จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบกระเป๋าผ้าจำนวน 45 ใบ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองขอน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ภายใต้โครงการ "พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่16" ที่จัดขึ้นโดยนิตยสาร Thailand Insurance