ข่าวสารและบทความ

ครบรอบ 72 ปี สินมั่นคงประกันภัย

ครบรอบ 72 ปี สินมั่นคงประกันภัย

 

คุณเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมไหว้สักการะศาลพระภูมิเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ของการก่อตั้งบริษัทฯ ในวันที่ 27 มกราคม 2566 เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ สินมั่นคงประกันภัย