ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดีเพื่อผู้พิการทางสายตา

สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดีเพื่อผู้พิการทางสายตา

 

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบปฎิทินตั้งโต๊ะให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปดัดแปลงเป็นสื่อการเรียนการสอน และจัดทำสมุดอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา

ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันส่งต่อสิ่งดีดี ด้วยการบริจาคปฎิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นการช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่าให้แก่ผู้พิการทางสายตาต่อไป