ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยร่วมใจบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

สินมั่นคงประกันภัยร่วมใจบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

 

ผู้บริหารและพนักงานสินมั่นคงประกันภัยร่วมใจส่งต่อการให้สู่สังคมด้วยการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำรองโลหิตแก่สภากาชาดไทย สำหรับโรงพยาบาลต่าง ๆ สามารถเบิกไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีเร่งด่วน ณ สำนักงานใหญ่สินมั่นคงประกันภัย เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา