ข่าวสารและบทความ

ประกันเดินทาง : ห้ามพูดคำว่าอะไรในสนามบิน? คำต้องห้ามในสนามบิน

ประกันเดินทาง : ห้ามพูดคำว่าอะไรในสนามบิน? คำต้องห้ามในสนามบิน

 

หลายครั้งที่ทริปการเดินทางท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้การเดินทางที่สนามบินเพื่อช่วยร่นระยะเวลาในการเดินทางให้สั้นลง และลดทอนความเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นจากการเดินทางได้แม้จะเป็นเพียงการเดินทางแค่ในประเทศก็ตาม ( คำแนะนำการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง ) แต่ทราบหรือไม่ว่า การเดินทางโดยสารด้วยเครื่องบินมีข้อกำหนดหลายประเด็นที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกคน แม้แต่เรื่องคำพูดที่ใช้ในสนามบินก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้โดยสารควรให้ความใส่ใจ จะมีคำไหนบ้างที่เป็นคำต้องห้ามพูดเมื่ออยู่ในอาณาเขตของสนามบิน สินมั่นคง ประกันภัย มีข้อมูลมาฝากค่ะ
 

 

 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ( www.airportthai.co.th/th/ ) ได้ให้ข้อมูลที่เป็นการกระทำที่เป็นความผิดต่อกฎหมาย ทั้งคำพูด ลักษณะท่าทาง หรือการสื่อสาร ไว้ดังนี้


    1. คำพูดที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เป็นเหตุให้ผู้อื่นตื่นตกใจ

    • ระเบิด (Bomb, Explosive) เช่น พูดว่า มีระเบิด, เปิดกระเป๋าระวังเจอระเบิด, จะระเบิดสนามบิน, จะระเบิดเครื่องบิน ซึ่งคำนี้ถือเป็น คำพูดต้องห้ามในสนามบิน และในเครื่องบินที่ไม่ควรพูดเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นกฎสากลที่ปฏิบัติกันทั่วโลกที่ทุกคนต้องรู้และปฎิบัติตาม หากเกิดหลุดพูดประโยคนี้ขึ้นมา เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการขั้นสูงสุดได้เลยทันที หรือกัปตันสามารถสั่งหยุดการเดินทาง นำเครื่องลงจอดเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย และอาจทำให้เที่ยวบินดีเลย์ ถือเป็นความเสียหายต่อส่วนรวมได้เลยทีเดียว

    • การก่อการร้าย (Terrorist Attack) เช่น นี่คือการก่อการร้าย, นี่คือการจี้เครื่องบิน เป็นคำพูดต้องห้ามในสนามบินและบนเครื่องบิน เกี่ยวกับเรื่องการก่อการร้ายเป็นสิ่งที่ร้ายแรงมาก ไม่ควรนำมาพูดเล่นๆ เพราะการก่อการร้ายเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ถ้าเผลอพูดออกไป อาจจะโดนเจ้าหน้าที่ตรวจค้นและถูกจับได้

    • จี้เครื่องบิน ปล้นเครื่องบิน (Hijack) เช่น พูดว่า นี่คือการจี้เครื่องบิน, Hijack หรือการขู่ว่ามีอาวุธและวัตถุอันตราย อย่างเช่น ปืน มีด หรือสารอันตราย ก็เป็นอีกคำพูดหนึ่งที่ไม่ควรพูดออกมา เพราะความปลอดภัยของการบินนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เข้มงวดมาก ถ้าคุณเผลอพูดออกไป ไม่ว่าจะพูดเล่นๆ หรือไม่ได้ตั้งใจ เจ้าหน้าที่อาจจะดำเนินการกับคุณในฐานะบุคคลต้องสงสัยได้ทันที

 

พูดคำต้องห้ามในสนามบินมีโทษอย่างไร?

    1. บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558 มาตรา 22 ระบุว่า ผู้ใดแจ้งข้อความหรือส่งข่าวสารซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ และการนั้นเป็นเหตุหรือน่าจะเป็นเหตุให้ผู้ที่อยู่ในท่าอากาศยานหรือผู้ที่อยู่ในอากาศยานในระหว่างการบินตื่นตกใจ ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ถ้าการกระทำนั้นเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 5-15 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000 – 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

    2. บทลงโทษสำหรับผู้ร่วมฝ่าฝืน
ทั้งนี้บทลงโทษของความคึกคะนองไม่ได้ถูกจำกัดแค่คนที่กระทำความผิดข้างต้นเท่านั้น เพราะคำพูดต้องห้ามในสนามบิน หากพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้สนับสนุน ร่วมกันเป็นกลุ่มแก๊งตามความคึกคะนอง ก็ถือว่าได้กระทำความผิดเทียบเท่าตัวการ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. 2558

    • มาตรา 23 ผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 หรือมาตรา 22 ต้องระวางโทษ เช่นเดียวกับตัวการ

    • มาตรา 24 ผู้ใดพยายามกระทำความผิดตามมาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 หรือมาตรา 22 ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำ
การโดยสารหรือใช้บริการสนามบินที่มีผู้เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมากและหลากหลาย หากไม่ปฏิบัติตามกฎย่อมสร้างความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในด้านภาพลักษณ์และความมั่นคง คำพูดต้องห้ามในสนามบินจึงเป็นเรื่องที่ต้องควบคุมและระวางโทษทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันเหตุบานปลายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต


 

 

ประกันภัยการเดินทาง คุ้มครองทั้งผู้เอาประกันภัยที่เดินทางรายเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หรือทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีกำหนดการเดินทางที่แน่นอนโดยให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 24 ชั่วโมงในช่วงระยะเวลาเดินทาง สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/productpadetail/3 หรือ โทร.1596 Line : @smkinsurance
และสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://smkinsurance.blogspot.com