ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : สัญญาซื้อขายรถยนต์คืออะไร? ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง?

ประกันรถยนต์ : สัญญาซื้อขายรถยนต์คืออะไร? ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง?

 

การเป็นเจ้าของรถยนต์หนึ่งคันจำเป็นจะต้องศึกษารายละเอียดข้อมูลของรถยนต์อย่างละเอียดเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของเจ้าของรถให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงการศึกษารายละเอียดเอกสารและขั้นตอนทางกฎหมายต่างๆ เพื่อให้การซื้อขายรถยนต์มีความถูกต้องและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับเจ้าของรถ สัญญาซื้อขายรถยนต์ก็เป็นอีกหนึ่งเอกสารสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขาย และให้ความใส่ใจในรายละเอียดของสัญญาอย่างถี่ถ้วน สัญญาซื้อขายรถยนต์คืออะไร? ต้องมีรายละเอียดของข้อมูลอย่างไรบ้าง สินมั่นคง ประกันรถยนต์ มีข้อมูลมาฝากค่ะ

 

 

 

ซื้อขายรถยนต์ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

    1. สมุดเล่มทะเบียนรถยนต์
เอกสารการขายรถมือสองที่สำคัญมากอย่างแรกคือสมุดเล่มทะเบียนรถตัวจริงพร้อมกับสำเนา ซึ่งสมุดนี้เองจะเป็นการบ่งบอกชัดเจนว่า ผู้ขายรถคันนี้เป็นเจ้าของรถยนต์ "ตัวจริง" ไม่ใช่ตัวหลอก หรือแอบอ้างมาขาย เพราะหากชื่อเจ้าของรถยนต์จะขายและชื่อในสมุดเล่มทะเบียนรถยนต์ไม่ตรงกัน จะทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่าเป็น เจ้าของตัวปลอม

    2. สำเนาบัตรประชาชน
ควรเตรียมเอาไว้สัก 2 ชุดเป็นอย่างน้อย โดยสำเนา 1 ใบเตรียมเอาไว้มอบอำนาจ กับอีก 1 ใบเอาไว้เพื่อการโอนรถยนต์ และหากจะป้องกันเพิ่มเติมก็เตรียมเอาไว้อีก 1 ใบ เพื่อให้ผู้ซื้อลงนามกำกับไว้ว่า "ยินยอมขายรถยนต์คันนี้ให้จริง" เพื่อยืนยันการซื้อขายที่ถูกต้อง

    3. สัญญาซื้อขาย
สำหรับสัญญาซื้อขายสามารถดึงเอาแบบฟอร์มจากอินเทอร์เน็ตได้ง่าย ๆ เพียงแค่ลองค้นหาคำว่า "สัญญาซื้อขายรถยนต์" ก็มีตัวอย่างให้กรอกแบบตามได้สามารถพรินต์ออกมาได้เลย หรือหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปสัญญาซื้อขายรถยนต์ค่อนข้างสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเกี่ยวข้องกับการโอนรถยนต์ที่กรมการขนส่งทางบก และยังเป็นหลักฐานทางกฎหมายว่ามีการซื้อขายรถยนต์กันจริง และใช้เป็นหลักฐานยืนยัน ในกรณีที่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

    4. หนังสือโอนรถยนต์
หนังสือโอนรถยนต์สามารถขอได้ที่กรมการบนส่งทางบก จะเป็นข้อกำหนดในการเปลี่ยนชื่อ เจ้าของรถยนต์จากผู้ขายมาเป็นผู้ซื้อรายใหม่ ซึ่งต้องใช้เป็นหลักฐานด้วย และในผู้ขายควรจะต้องจัดหามาให้เรียบร้อย

    5. หนังสือมอบอำนาจ
สามารถขอได้จากกรมการขนส่งทางบกด้วยเช่นกัน หนังสือมอบอำนาจนี้จะใช้ในกรณีที่ผู้ขายไม่ได้ไปโอนรถยนต์ให้กับผู้ซื้อที่กรมการขนส่งทางบก แต่จะใช้วิธีโอนลอย แล้วมอบหลักฐานคือหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ซื้อไปจัดการต่อ

 

 

สัญญาซื้อขายรถยนต์ คืออะไร?

หนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์ คือ แบบฟอร์มสัญญาซื้อขายรถยนต์ที่บันทึกรายละเอียดที่เกิดขึ้นระหว่างการซื้อขายในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายรถประเภทต่างๆ ทั้งรถมือหนึ่ง, รถมือสอง ฯลฯ รถยนต์ ( ซื้อขายรถยนต์มือสองมีขั้นตอนอย่างไร? ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ) รวมถึงรูปแบบการชำระเงินทั้งแบบผ่อนชำระ ขายดาวน์ หรือวางมัดจำเงินสด ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการซื้อหรือขายรถสามารถหาดาวน์โหลดหรือดูตัวอย่าง หนังสือซื้อขายรถ ได้ตามอินเตอร์เน็ตทั่วไป ทั้งไฟล์สัญญาซื้อขายรถยนต์แบบ Word และแบบ PDF จากนั้นสามารถกรอกข้อมูลแล้วสามารถนำใบสัญญาซื้อขายรถไปยื่นกับกรมการขนส่งทางบกได้เลย


สัญญาซื้อขายรถยนต์ มีความสำคัญอย่างไร?

สัญญาซื้อขายรถยนต์ เป็นเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญเมื่อต้องการซื้อขายรถยนต์ เพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย หนังสือสัญญาซื้อขายรถยนต์ก็เปรียบเสมือนหลักฐานที่ช่วยยืนยันรายละเอียดตามกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นการเก็บหลักฐานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาในภายหลัง ดังนั้น เอกสารสัญญาซื้อขายรถยนต์ที่ไม่ครบถ้วนหรือการลงลายมือชื่อที่ไม่ถูกต้อง ก็อาจจะทำให้ติดปัญหาการซื้อขายและไม่สามารถทำการโอนได้ 

นอกจากนั้น ระหว่างการซื้อขายก็มีส่วนที่ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกัน เพราะช่องว่างหรือการผิดพลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นในสัญญาซื้อขายรถ ก็อาจจะเปิดช่องโหว่ให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเสียผลประโยชน์เนื่องจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ได้

 

 

สัญญาซื้อขายรถยนต์ ต้องมีข้อมูลอะไรบ้าง?

นอกจากการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์แล้ว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดให้ การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายกันเกินกว่า 20,000 บาท หากไม่ได้มีการวางมัดจำหรือชำระเงินไปบางส่วนแล้ว จะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือและลงชื่อคู่สัญญาฝ่ายที่มีหน้าที่ จึงจะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้ 

ดังนั้น ไม่ว่าจะต้องการ ทำสัญญาซื้อขายรถเอง หรือใช้เอกสารซื้อขายรถยนต์ที่แจกฟรีตามอินเทอร์เน็ต ก็ควรจัดการทำสัญญาซื้อขายกันให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งระบุรายละเอียดต่างๆ ที่ได้ตกลงไว้ให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาภายหลังและลดข้อโต้แย้งระหว่างการซื้อขาย นอกจากนั้น ยังป้องกันในกรณีหากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา โดยสามารถใช้เป็นหลักฐานนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อบังคับกันได้ด้วย

 

ข้อมูลในสัญญาซื้อขายรถที่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องมีอะไรบ้าง?

สัญญาซื้อขายรถ ที่ถูกต้องตามกฎหมายควรมีข้อมูลและรายละเอียดการซื้อขายให้ครบถ้วนดังต่อไปนี้

    • รายละเอียดการซื้อขาย เช่น วันเวลาสถานที่ซื้อขาย, ชื่อผู้ซื้อและผู้ขาย ฯลฯ
    • รายละเอียดรถยนต์ เช่น หมายเลขทะเบียน สี เลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง ฯลฯ
    • รูปแบบการชำระเงิน เช่น การวางมัดจำหรือการชำระเงินสด ฯลฯ
    • ราคาตกลงซื้อขาย
    • รูปแบบการส่งมอบรถ
    • ลายมือชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย
    • เงื่อนไขการรับประกัน

 

ควรทำสัญญาซื้อขายรถยนต์มือสองอย่างไรถ้าจำเป็นต้องโอนลอย?

ถ้าจำเป็นจะต้องทำการโอนลอยจริงๆ นอกจากตรวจสอบสภาพรถยนต์และเอกสารต่างๆ ตามขั้นตอนที่กล่าวมาแล้ว ผู้ซื้อยังต้องแน่ใจว่า ผู้ขายได้จัดเตรียมและลงนามในเอกสารคำขอและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารสำคัญอย่าง “ใบมอบอำนาจ” ที่จะต้องมีลายเซ็นของผู้ขายตรงช่องผู้มอบอำนาจ พร้อมทั้งระบุจุดประสงค์ว่า ใช้สำหรับทำการโอนรถยนต์หรือแจ้งย้าย นอกจากนั้น ในเอกสารต้องระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์และขีดคร่อมในบรรทัดอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย โดยผู้ซื้อสามารถตรวจสอบรายการเอกสารที่ใช้เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์และวิธีดำเนินการด้วยตนเองได้ที่กรมการขนส่งโดยตรง


 

 

ผู้ซื้อและผู้ขายรถยนต์ทุกคัน จึงควรให้ความใส่ใจในรายละเอียดของสัญญาซื้อขายรถยนต์อย่างเคร่งครัดเมื่อต้องการทำสัญญาซื้อขายรถยนต์เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และศึกษาหาข้อมูลให้ครบถ้วนด้วยเช่นกัน คุ้มครองรถยนต์คุณให้ปลอดภัยด้วยประกันรถยนต์ตามเวลา เลือกได้ตามใจ ให้ความคุ้มครอง 3, 6, 12 เดือน จ่ายสบาย ช่วยแบ่งเบาภาระในยามวิกฤต เพื่อความอุ่นใจเมื่อออกเดินทาง
สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/productmotordetail/1020 หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง Line : smkinsurance
และสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://smkinsurance.blogspot.com