ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : ของตกใส่รถ แมวตกใส่รถประกันคุ้มครองหรือไม่

ประกันรถยนต์ : ของตกใส่รถ แมวตกใส่รถประกันคุ้มครองหรือไม่

 

ทุกครั้งที่ต้องออกเดินทางบนท้องถนน สิ่งที่นักขับขี่ทุกคนต้องให้ความใส่ใจคือการระแวดระวังภัยที่อาจเกิดขึ้นได้จากผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกัน และหลายครั้งที่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ก็อาจไม่ได้มีสาเหตุมาจากผู้ใช้รถใช้ถนนแต่เกิดจากวัสดุข้างทางหรือวัตถุสิ่งของที่อาจตกหล่นจากอาคารข้างเคียงได้ แม้แต่สัตว์เลี้ยงของผู้ที่อยู่บนอาคารต่างๆ ก็สามารถตกลงมาได้เช่นกัน ( จอดรถที่คอนโด นิติโทร. แจ้งมีแมวตกใส่ ตะลึงถึงขั้นกระจกแตก ที่แท้แมว 8 กก. ) ซึ่งหากมีแมวตกใส่รถ หรือมีสิ่งของอื่นๆ ตกใส่รถยนต์จนได้รับความเสียหาย ประกันรถยนต์จะคุ้มครองหรือไม่ สินมั่นคง ประกันรถยนต์ มีข้อมูลมาฝากค่ะ

 

 

 

ประกันรถยนต์มีทั้งหมดกี่ประเภท

ประกันรถยนต์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท หลักๆ คือ


    1. ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่เรียกติดปากกันว่า พ.ร.บ. เป็นประกันภัยที่กฎหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 โดยมีใจความสำคัญคือให้ความคุ้มครองกับผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็น ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุทุกคน เช่น คนเดินถนน คนขี่จักรยาน คนเดินฟุตบาท หรือคนที่โดนลูกหลงจากอุบัติเหตุ โดยจะเป็นความคุ้มครองทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิตและร่างกาย ให้ผู้ประสบเหตุได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นทันที เพื่อเป็นหลักประกันแก่สถานพยาบาลทุกแห่งว่าจะได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ให้การรักษาแก่ผู้ประสบภัยจากรถยนต์
ทั้งนี้ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. จะคุ้มครองเจ้าของรถ ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก เฉพาะอุบัติเหตุทางรถยนต์เท่านั้น จะไม่คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อเนื่องหรือมีส่วนทำให้รถของเจ้าของรถได้รับความเสียหาย เช่น เสาไฟฟ้าล้มทับ กิ่งไม้ตกใส่ เศษหินกระเด็นมาโดนกระจกรถแตก หรือแมวตกใส่รถ เจ้าของรถยนต์จะไม่ได้รับความคุ้มครองตาม ประกันภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

 

    2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เป็นประกันภัยที่กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องทำ การเลือกซื้อความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับความพอใจของเจ้าของรถที่ต้องการกระจายความเสี่ยงหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งเจ้าของรถหรือผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกซื้อประกันภัยตามความคุ้มครองที่ต้องการเพื่อเพิ่มตัวเลือกที่นอกเหนือจาก พ.ร.บ. โดยสามารถแบ่งประเภทของประกันรถยนต์ภาคสมัครใจออกได้เป็นดังนี้

    1) ประกันรถยนต์ชั้น 1 – ให้ความคุ้มครองรถยนต์ทุกกรณี ไม่ใช่เฉพาะอุบัติเหตุจากรถชนรถเท่านั้นแต่รวมถึง รถสูญหาย ไฟไหม้ ถูกปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ ยักยอกทรัพย์ และภัยธรรมชาติน้ำท่วม รวมถึงสิ่งของตกใส่ เฉี่ยวชนฟุตบาท ถอยชนกำแพง เสียหลักลงข้างทาง หนูกัดสายไฟ ยางแตกหรือยางระเบิด เป็นต้น 

    2) ประกันรถยนต์ชั้น 2 - ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะรถชนรถเท่านั้น และจะคุ้มครองเฉพาะรถของผู้เอาประกัน (ไม่คุ้มครองรถคู่กรณี) ที่สูญหาย ไฟไหม้ ถูกชิงทรัพย์ ถูกปล้นทรัพย์ หรือถูกยักยอกทรัพย์ เท่านั้น ประกันชั้น 2 จะไม่คุ้มครองความเสียหายตัวรถยนต์นอกเหนือจากที่กล่าวมา

    3) ประกันรถยนต์ชั้น 3 - ไม่คุ้มครองรถของเจ้าของรถยนต์ในทุกกรณี ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุลักษณะใด และถึงแม้จะเป็นทั้งฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดก็ตาม

    4) ประกันรถยนต์ชั้น 4 - ไม่มีความคุ้มครองในส่วนของตัวรถยนต์ทุกกรณี ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุลักษณะใดก็ตาม ทั้งเป็นฝ่ายถูกและฝ่ายผิด คุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกเท่านั้น ไม่รวมการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต่อบุคคลภายนอก

    5) ประกันรถยนต์ชั้น 5 - ให้ความคุ้มครองเฉพาะรถยนต์ของเจ้าของรถ ต่อเมื่อเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนะทางบกเท่านั้น หรือก็คือรถชนรถเพียงอย่างเดียว

 

 

 

 

 

สิ่งของตกใส่รถ แมวตกใส่รถประกันรถยนต์คุ้มครองหรือไม่

ในทางกฎหมายจะเรียกอุบัติเหตุที่เกิดจากสัตว์บนรถยนต์ของผู้เอาประกันว่า เป็นบาดแผลจากสัตว์ ซึ่งมีตั้งแต่ตกทะลุกระจกแบบในข่าว รถบุบจากการกระโดด รอยข่วนบนสีรถและล้อรถ เป็นต้น ซึ่งประกันรถยนต์ที่สามารถคุ้มครองได้ มีเพียงแค่ประกันรถยนต์ชั้น 1 เท่านั้น แต่หากมีคู่กรณี (กรณีหาเจ้าของเจอ) ก็สามารถเคลมเป็นอุบัติเหตุได้ตามปกติ ซึ่งทางบริษัทประกันจะจัดการเรียกเก็บเงินจากเจ้าของสัตว์เลี้ยงเอง แต่ในกรณีที่หาเจ้าของสัตว์ไม่ได้ หรือเป็นสัตว์จร เจ้าของกรมธรรม์อาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในกรมธรรม์) แล้วจึงนำรถไปเคลมเข้าซ่อม พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐานหลังเกิดเหตุ โดยบันทึกวันและเวลาให้ชัดเจน แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ประกันให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไป

 

 

 

แมวตกใส่รถ ของหล่นจากระเบียงโดนรถยนต์ไม่มีประกัน ทำอย่างไร?

กรณีรถยนต์ไม่มีประกัน และเกิดเหตุไม่คาดฝัน กระถางต้นไม้ สิ่งของ หรือแมว หล่นจากระเบียงไปโดนรถยนต์ สิ่งที่เจ้าของรถยนต์ต้องทำอันดับแรกเลยคือหาต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น แมวที่ตกใส่รถ ตกมาจากระเบียงหอพัก หรือตกจากคอนโดที่อนุญาตให้เลี้ยงแมวได้แล้วหล่นโดนกระจกรถ หรือเป็นสิ่งของที่หล่นลงมาจากระเบียงห้องพัก หรือเป็นบุคคลที่พลักตกจากระเบียงห้องลงมาโดนรถ 

จากนั้น เจ้าของรถยนต์ที่ไม่มีประกัน ควรดำเนินการเจรจากับเจ้าของห้องพัก เพื่อให้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจาก พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 111 ระบุไว้ว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดขี่จูงไล่ตอนหรือปล่อยสัตว์ไปบนทาง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรและไม่มีผู้ควบคุมเพียงพอ” และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 433 ยังระบุด้วยว่า “ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ เจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของ จำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหาย”

 

 

 

คุ้มครองรถยนต์ของคุณไว้จากทุกอุบัติภัยรอบตัว ด้วยประกันภัยรถยนต์คนกรุง ผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 เบี้ยเริ่มต้น 11,600 บาท อัตราเบี้ยคงที่เท่ากันทุกปีคุ้มครองครอบคลุมทุกกรณี สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/productmotordetail/19 หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง Line : smkinsurance
และสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://smkinsurance.blogspot.com