ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

สินมั่นคงประกันภัยร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้นำรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่มาให้บริการแก่ผู้บริหารและพนักงาน ณ สำนักงานใหญ่ สินมั่นคงประกันภัย โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สภากาชาดไทยได้ใช้สำรองโลหิตให้แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ และนำไปใช้รักษาในกรณีฉุกเฉินให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ

"เพราะทุก ๆ การให้ คือการได้รับ"