ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยร่วมสนับสนุนของใช้จำเป็นให้กับเด็กมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

สินมั่นคงประกันภัยร่วมสนับสนุนของใช้จำเป็นให้กับเด็กมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบของใช้ที่ยังอยู่ในสภาพดี อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า ซึ่งเป็นของใช้ที่ได้รับการแบ่งปันจากผู้บริหารและพนักงานให้แก่น้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ผ่านโครงการ  "เหลือ-ขอ"  เปลี่ยน  "สิ่งของ"  เป็น  "ค่าเทอม"  ให้เด็กๆ ที่ด้อยโอกาสในสังคม

ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันส่งมอบสิ่งดีๆ และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งต่อของใช้จำเป็นให้กับผู้ที่ขาดแคลน ทั้งยังช่วยสนับสนุน และเปิดโอกาสให้เด็กในมูลนิธิฯ ได้มีโอกาสและชีวิตที่ดีขึ้น

..เพราะทุกการแบ่งปันของเรา ช่วยเปลี่ยนสังคมได้...