ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยร่วมสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สินมั่นคงประกันภัยร่วมสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 5,000 บาท สนับสนุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เพื่อร่วมสมทบทุนกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ฯ ซึ่งจะนำเงินไปช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสในชนบททั่วประเทศ