ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : ป้ายภาษีรถยนต์หาย ทำอย่างไรดี ?

ประกันรถยนต์ : ป้ายภาษีรถยนต์หาย ทำอย่างไรดี ?

 

สิ่งที่ต้องดูแลสำหรับคนมีรถนอกจากการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะแล้ว ก็คือการต่อทะเบียนหรือการชำระภาษีรถยนต์ หรือที่มักเรียกกันว่า “ป้ายภาษี”  หรือ  “ป้ายวงกลม” เมื่อได้ชำระภาษีรถยนต์แล้วจะได้ป้ายภาษีรถยนต์เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมสำหรับติดไว้ที่กระจกหน้ารถเพื่อแสดงว่ารถยนต์ได้ ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ และ ชำระภาษีรถยนต์ประจำปีแล้ว เพราะการชำระภาษีรถยนต์จะทำได้ก็ต่อเมื่อมีการทำ พ.ร.บ. แล้วจึงสามารถต่อภาษีได้  หากชำระภาษีแล้วแต่ทำแผ่นป้ายภาษีรถยนต์หรือแผ่นป้ายกระดาษสี่เหลี่ยมที่ติดไว้ที่หน้ากระจกรถยนต์หล่นหาย จะต้องทำอย่างไร สินมั่นคง ประกันรถยนต์ มีคำแนะนำมาฝากกันค่ะ 

 

 

ป้ายภาษีรถยนต์ เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมที่ติดไว้ที่กระจกหน้ารถ เพื่อเป็นเอกสารแสดงว่ารถยนต์ของเราได้ต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ และ ชำระภาษีรถยนต์ประจำปีแล้วเป็นที่เรียบร้อย หากไม่มีป้ายภาษีหรือติดแสดงให้เห็นชัดเจนมีโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท 


ป้ายภาษีรถยนต์หายต้องทำอย่างไร

 

1. ให้แจ้งความลงบันทึกประจำวันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นนำป้ายภาษีของเราไปแอบอ้างหรือกระทำผิดกฎหมาย และจะได้มีหลักฐานยืนยันว่าทำสูญหายไป 

 

2. เตรียมเอกสารในการขอป้ายภาษี

- สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ เล่มรถสีน้ำเงิน หากเป็นรถติดไฟแนนซ์ต้องแจ้งให้บริษัท ฯ ไฟแนนซ์ดำเนินการขอให้
- สำเนาใบแจ้งความ หรือ สำเนาบันทึกประจำวันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เราได้ไปแจ้งความหรือลงบันทึกประจำวันไว้ 
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ และนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงติดตัวไปด้วย
กรณีเจ้าของรถไม่ได้สามารถมาด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ

 

 

 

ขั้นตอนการดำเนินการที่กรมขนส่งทางบก

- ติดต่อที่สำนักงานขนส่งทางบกที่รถยนต์ได้จดทะเบียนไว้ แจ้งเจ้าหน้าว่ามาติดต่อทำแผ่นป้ายภาษีเนื่องจากสูญหาย หากมีใบแจ้งความก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ แต่หากไม่มีทางเจ้าหน้าที่จะมีเอกสารให้กรอกเพิ่ม พร้อมใบคำร้องอีก 1 ใบ 
- รับบัตรคิวกับเจ้าหน้าที่รอเรียกเพื่อดำเนินการ
- ชำระอัตราค่าธรรมเนียม 25 บาท (ค่าคำขอ 5 บาท ค่าธรรมเนียม 20 บาท)
- รอรับแผ่นป้ายภาษีใหม่

หมายเหตุ การยื่นคำขอรับเอกสารแทนการสูญหายต้องทำภายใน 15 วัน นับจากวันที่มีการสูญหาย

 

 

 

หากยังไม่จ่ายภาษี ไม่มีแผ่นป้ายภาษี

1. ตรวจสภาพรถยนต์ และขอเอกสารรับรองการติดแก๊ส ( ในกรณีที่รถมีการติดแก๊ส )
รถยนต์ที่ใช้มีอายุเกิน 7 ปีขึ้นไป จะต้องทำการตรวจสภาพรถยนต์ที่สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) แล้วนำใบตรวจสภาพรถยนต์มาใช้ในการต่อภาษีรถยนต์อีกครั้ง  สำหรับรถติดแก๊สไม่ว่าจะเป็นแก๊ส NGV หรือ LPG ต้องขอเอกสารรับรองการติดตั้งแก๊สจากสถานที่ติดตั้งแก๊สไว้ด้วย เพราะถือว่ารถยนต์ดังกล่าวมีการดัดแปลง ต้องแจ้งการติดตั้งกับกรมขนส่งทางบก   

2. ทำ พ.ร.บ. รถยนต์
ก่อนต่อภาษีรถยนต์ ต้องต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ก่อน  เพราะจะได้นำเอกสารแนบท้ายหรือส่วนหางของ พ.ร.บ. รถยนต์มาใช้ในการต่อทะเบียนหรือต่อภาษีรถยนต์นั่นเอง

3. ตรวจเช็กเอกสารให้ครบถ้วนก่อนยื่นต่อภาษีรถยนต์
         1)  เล่มทะเบียนรถยนต์ หรือ สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
         2)  พ.ร.บ. รถยนต์ ( ใช้เอกสารแนบท้ายหรือส่วนหางของ พ.ร.บ. รถยนต์ )
         3)  ใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์ (สำหรับรถยนต์ที่มีอายุเกิน 7 ปี)
         4)  เอกสารรับรองการติดตั้งแก๊ส (สำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส NGV หรือ LPG)

4. สถานที่รับชำระภาษีรถยนต์
          - สำนักงานขนส่งทางบก
          - ที่ทำการไปรษณีย์
          - เคาน์เตอร์เซอร์วิส
          - ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้าที่รับต่อภาษีรถยนต์
          - ต่อภาษีรถยนต์ออนไลน์
ได้ที่ https://eservice.dlt.go.th

 

 

เท่านี้ก็จะได้แผ่นป้ายภาษีติดรถใหม่แล้ว อย่าปล่อยให้ พ.ร.บ. รถยนต์หมดอายุ  สามารถซื้อ พ.ร.บ. ออนไลน์ได้ง่าย ๆ 
รับกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ทันที พร้อมยื่นชำระภาษีรถยนต์ประจำปีกับกรมการขนส่งทางบกได้เลย 
คลิก www.smk.co.th/productmotordetail/16

ประกันรถยนต์ตามเวลา จ่ายสบาย ไม่ต้องจ่ายเป็นเงินก้อน  เลือกคุ้มครองได้ตามใจ 3, 6, 12 เดือน
คลิก www.smk.co.th/premotor  หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง Line : smkinsurance
และสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://smkinsurance.blogspot.com 
สินมั่นคงประกันภัย ...ประกันรถ ประกันเวลา...