ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยร่วมใจบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

สินมั่นคงประกันภัยร่วมใจบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันสร้างจิตสำนึกของการเป็น  "ผู้ให้"  ด้วยการบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอในการใช้รักษาผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงเก็บสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ณ ลานด้านหน้าอาคาร 1 สำนักงานใหญ่