ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : รถเกิดอุบัติเหตุเป็นคดีความ ได้รับหมายศาลทำอย่างไร

ประกันรถยนต์ : รถเกิดอุบัติเหตุเป็นคดีความ ได้รับหมายศาลทำอย่างไร

 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนแบบไม่คาดคิดจนถึงขั้นต้องเป็นคดีความขึ้นศาล จนอาจทำให้ได้รับหมายศาลจากเจ้าพนักงาน หรือเป็นคดีความในด้านอื่นๆ ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม แต่อาจไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร หรือต้องดำเนินการอย่างไรได้บ้าง สินมั่นคง ประกันภัย มีข้อมูลมาบอกต่อค่ะ

 

 

 

หมายศาล คืออะไร?

หมายศาล คือเอกสารสำคัญทางราชการที่จะถูกส่งไปตามที่ในทะเบียนบ้านของผู้ถูกกล่าวหา โดยพนักงานเดินหมายจะเป็นคนนำไปไว้ในกล่องจดหมายหรือเสียบไว้ที่ประตูบ้าน ซึ่งในทางกฎหมายจะถือว่า การส่งหมายนั้น ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จะอ้างว่าไม่รู้หรือไม่เห็นไม่ได้ หรือเอาไปทิ้งแล้วอ้างว่าไม่ได้รับหมายศาลก็ไม่ได้อีกเช่นกัน สิ่งที่ควรจะทำคือให้ตรวจสอบรายละเอียดของหมายศาลนั้นว่าเป็นหมายศาลชนิดใด ส่งถึงใคร และให้ปฏิบัติอย่างไร เนื่องจากหมายศาลมีหลายประเภท ทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 

  1. หมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง
หมายเรียกชนิดนี้จะถูกส่งไปพร้อมกับสำเนาคำฟ้องเสมอ ซึ่งผู้ที่มีชื่ออยู่ในหมายนั้นเป็นจำเลยต่อศาลแล้ว ผู้ที่ถูกฟ้องต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เช่น หมายเรียกคดีแพ่งสามัญ จำเลยต้องยื่นคำให้การสู้คดีต่อศาลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหมาย เป็นต้น


    2. หมายนัดไต่สวนมูลฟ้อง
หมายเรียกชนิดนี้เป็นคดีอาญาที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ยื่นฟ้องคดีเอง ซึ่งตามกฎหมาย ศาลจะต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องก่อนว่าคดีที่โจทก์ยื่นฟ้องมานั้นมีมูลหรือไม่ ถ้ามีมูล ศาลก็จะประทับรับฟ้องไว้ แต่ถ้าศาลเห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูล ศาลก็จะสั่งไม่รับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณา ซึ่งต่างจากผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน แล้วพนักงานสอบสวนก็จะทำสำนวนให้อัยการยื่นฟ้องศาลเอง กรณีที่อัยการฟ้องนี้จึงไม่มีนัดไต่สวนมูลฟ้อง


    3. หมายเรียกพยานบุคคล
เมื่อได้รับหมายเรียกชนิดนี้แล้ว จะต้องไปศาลตามวันและเวลาที่ระบุไว้ในหมายนั้น เพื่อไปเบิกความเป็นพยานต่อหน้าศาล หากขัดขืนไม่ไปตามนัด จะมีโทษตามกฎหมายซึ่งศาลอาจออกหมายจับเอาตัวกักขังได้ ( ประกันตัวผู้ต้องหาคืออะไร? ประกันตัวมีแบบไหนบ้าง? ) เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ไม่อาจไปศาลในวันนั้น โดยทำหนังสือแจ้งไปยังศาลทราบถึงเหตุขัดข้องนั้น

 

 

  4. หมายเรียกพยานเอกสารหรือวัตถุ
ในคดีแพ่งจะเรียกหมายนี้ว่า คำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ ส่วนคดีอาญาจะเรียกว่า หมายเรียกพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ ซึ่งผู้ที่มีชื่อในหมายดังกล่าวมีหน้าที่จะต้องส่งเอกสารหรือวัตถุพยานไปยังศาลตามรายการที่ระบุไว้ในหมาย หากขัดขืนจะมีโทษตามกฎหมาย แต่ถ้าหากไม่มีเอกสารและวัตถุพยานหรือมีอยู่แต่เฉพาะบางส่วน ก็สามารถทำหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องไปให้ศาลทราบถึงเหตุขัดข้องนั้นได้เช่นกัน

 

    5. หมายบังคับคดี
เป็นหมายในคดีแพ่งที่ศาลมีคำพิพากษาให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้แพ้คดีแล้ว และไม่ยอมชำระหนี้หรือไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี เมื่อลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้รับหมายบังคับคดีแล้วมีหน้าที่จะต้องชำระหนี้หรือปฏิบัติตามคำพิพากษา มิฉะนั้นอาจถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินออกขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้


    6. หมายค้น หมายจับ หมายขังและหมายปล่อย
กฎหมายห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาลแต่มีข้อยกเว้นถ้าพนักงานฝ่ายปกครอง (ตั้งแต่ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงมาจนถึงปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ) หรือตำรวจ (ตั้งแต่อธิบดีกรมตำรวจลงมาจนถึงหัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ชั้นนายร้อยตำรวจตรีขึ้นไป) เป็นผู้ค้นในกรณีดังต่อไปนี้ คือ

    • เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยออกมาจากที่รโหฐานหรือมีพฤติการณ์ที่แสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นข้างใน  
    • เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่รโหฐาน       
    • เมื่อมีคนร้ายขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่       
    • เมื่อมีหลักฐานว่ามีสิ่งของผิดกฎหมายซ่อนอยู่ซึ่งหากรอหมายค้นสิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายทำลายเสียก่อน     
    • เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้ที่จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้านและการจับนั้นมีหมายจับ
หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย เป็นเรื่องเฉพาะที่มีขั้นตอนที่ลึกลงไปอีกซึ่งศาลจะกำหนดไว้ในหมายว่าจะดำเนินการอย่างไร ก็ต้องเป็นไปตามนั้น

 

 

 

 

การได้รับหมายศาลเป็นเรื่องปกติที่อาจเกิดขึ้นได้กับคนทั่วไป หากได้รับหมายศาลแล้ว ขอให้ตั้งสติ ไม่ต้องตกใจ ให้อ่านรายละเอียดให้รอบคอบดูว่าเป็นหมายชนิดใด ส่งถึงใคร และให้ปฏิบัติอย่างไร คุ้มครองรถ คุ้มครองคุณให้ปลอดภัย พร้อมวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000 บาท/ครั้ง กับ ประกันรถยนต์ตามโปรไฟล์ ..โปรไฟล์ยิ่งดี ความเสี่ยงยิ่งต่ำ เบี้ยยิ่งถูก.. โปรไฟล์คุณอาจดีกว่าที่คุณคิด เบี้ยเริ่มต้นเพียง 6,999 บาท ประกันประเภท 1 ซ่อมอู่ การันตีถูกจริง เบี้ยประกันภัยสอดคล้องกับข้อมูลผู้ซื้อประกัน และยังถูกลงได้อีก หากเลือกแบบมีดีดัก และระบุชื่อผู้ขับขี่ (ลดสูงสุดเหลือเพียง 3,999 บาท) ผู้ที่มีโปรไฟล์ดี หรือความเสี่ยงน้อย เบี้ยประกันรถยนต์ก็จะยิ่งถูกตามไปด้วย ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทุกเรื่อง ทั้งความเสียหายต่อตัวรถยนต์หรือบุคคลภายนอก รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม สนใจรายละเอียด คลิก www.smk.co.th/productmotordetail/20 หรือ โทร. 1596 ตลอด 24 ชั่วโมง Line : smkinsurance และสามารถติดตามเนื้อหาสาระดีๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://smkinsurance.blogspot.com