ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยจัดอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

สินมั่นคงประกันภัยจัดอบรมการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมการระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเข้าใจวิธีการป้องกันอัคคีภัย สามารถระงับเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียกรณีเกิดเหตุให้ได้มากที่สุด

สำหรับในภาคทฤษฏีมีการบรรยายเกี่ยวกับแผนการดับเพลิง แผนการอพยพหนีไฟจากอาคารสูง วิธีการดับเพลิงและการใช้เครื่องมือดับเพลิงประเภทต่างๆ  ในส่วนของการฝึกปฏิบัติภาคสนาม ประกอบด้วย การทดลองดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส การดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมัน นอกจากนี้ยังมีการจำลองการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารและการอพยพหนีไฟจริง ณ อาคารสินมั่นคงประกันภัย สำนักงานใหญ่ เมื่อ วันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา