ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำพะเนียง จ.พระนครศรีอยุธยา

สินมั่นคงประกันภัยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำพะเนียง จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำพะเนียง จ.พระนครศรีอยุธยา ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้โครงการ "สินมั่นคงอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานพยาบาลภายในชุมชนมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลเป็นผู้รับมอบ