ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องพยาบาล อุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี

สินมั่นคงมอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องพยาบาล อุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องพยาบาล พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนวัดหนองตาบุญ จ.สระบุรี ภายใต้โครงการ "สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี"  ปีที่ 4  เพื่อให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมเวชภํณฑ์ที่จำเป็นและมีคุณภาพได้มาตราฐาน รวมถึงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กไทยให้หันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ