ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยจัดตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2561

สินมั่นคงประกันภัยจัดตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 27 และ 29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดตรวจสุขภาพประจำปี 2561 แก่ผู้บริหารและพนักงานในบริษัทฯ ทั้งที่สำนักงานใหญ่และอาคารจิตต์อุทัย รวมถึงพนักงานสาขาภูมิภาคสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลในพื้นที่ของแต่ละสาขา

โดยการตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทฯ มอบให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการหมั่นดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยมีบริการตรวจสุขภาพหลากหลายประเภท อาทิ ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด การทำงานของตับและไต วัดสายตา เอกซเรย์ทรวงอก