ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

สินมั่นคงร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561


บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ร่วมทำบุญสมทบปัจจัยถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมี นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเป็นประธานในพิธี ณ วัดจองคำพระอารามหลวง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา