ข่าวสารและบทความ

คณะผู้บริหารร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จากกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

คณะผู้บริหารร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จากกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บมจ.สินมั่นคงประกันภัย เข้าร่วมอวยพรและรับพรปีใหม่จาก คุณเรืองเดช ดุษฏีสุรพจน์ กรรมการผู้จัดการ และคุณสุวิมล ชยวรประภา กรรมการบริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ รวมทั้งยังเป็นขวัญและกำลังใจ เพื่อให้มุ่งมั่นทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในปี 2562 นี้