ข่าวสารและบทความ

ประกันสุขภาพ : โรคหลอดเลือดสมองกับ 270 นาทีชีวิต

ประกันสุขภาพ : โรคหลอดเลือดสมองกับ 270 นาทีชีวิต

โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบบ่อยทุกๆ 4 นาที มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น และทุกๆ 10 นาทีมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคนี้ และเป็นโรคที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้เราไม่ควรมองข้าม หากเราทราบอาการและสังเกตได้ทัน ก็อาจช่วยผู้อื่นและตัวเราเองได้ ผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาทันภายใน 270 นาที จึงจะได้รับการรักษาที่ทันท่วงที หากมาช้าก็หมดโอกาส ถือว่า 270 นาทีชีวิตที่มีความสำคัญกับผู้ป่วยมาก เพราะอาจทำให้ต้องเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิต ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ  จึงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราควรทราบ เพื่อจะได้ระมัดระวังการดูแลรักษาสุขภาพ  สินมั่นคง ประกันสุขภาพ จึงมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองมาบอกกันดังนี้

 

โรคหลอดเลือดสมอง (stroke)  คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย การทำงานของสมองหยุดชะงัก

 

สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมอง คือ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ความเครียด ขาดการออกกำลังกาย และผู้ป่วยที่รับประทานยาห้ามการแข็งตัวของเลือดหรือเป็นโรคที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด 

 

อาการ
พบอาการทางระบบประสาทอย่างเฉียบพลัน อาจมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอาการร่วมกัน เช่น อ่อนแรงครึ่งซีก เดินเซ พูดลำบาก กลืนลำบาก ตามองไม่เห็น หรือมองเห็นภาพซ้อน สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตกนั้น อาจมีอาการปวดศีรษะเฉียบพลัน อาเจียน ในรายที่มีอาการรุนแรง อาจมีอาการซึม หมดสติและอาจเสียชีวิตได้

การสังเกตอาการผิดปกติหากพบต้องรีบไปโรงพยาบาล

อาการผิดปกติที่บ่งบอกว่ามีโอกาสเป็นอาการของโรคอัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง ประกอบด้วยอักษรย่อ คือ FAST ดังนี้

F : Facial palsy     A : Arm drip     S : Speech     T : Time

F : Facial palsy คือ อาการกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง ผู้ป่วยจะมีอาการปากเบี้ยว หลับตาไม่สนิท ยิงฟันและยิ้มไม่ได้ น้ำลายไหลออกจากมุมปากข้างที่ตก
A: Arm drip คือ อาการอ่อนแรงของแขน และ/หรือ ขา ซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย ถ้าเป็นมาก คือ ขยับไม่ได้ ยกไม่ขึ้น ถ้าอ่อนแรงไม่มาก ยกขึ้นค้างได้ แต่ไม่นานก็ตกลง ไม่สามารถยกค้างได้
S: Speech คือ การพูดลำบาก พูดติดๆ ขัดๆ พูดไม่ชัด นึกคำพูดไม่ออก
T: Time  คือ รู้เวลาที่เกิดอาการผิดปกติ คือรู้ว่าเกิดเป็นเวลาเท่าไหร่ที่เกิดทันที 

 

วิธีสังเกตอาการของโรคหลอดเลือดสมองง่ายๆ

F Face ใบหน้ายิ้มแล้วมุมปากตก

A Arm ยกแขนข้างใดข้างหนึ่งไม่ขึ้น

S Speech พูดไม่ชัด

T Time หากมีอาการผิดปกติข้างต้นให้รีบไปโรงพยาบาลภายใน 270 นาที

หากพบอาการข้างต้น ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนที่สุดภายใน 3-6 ชั่วโมง จะสามารถช่วยรักษาชีวิตและฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติ หรือใกล้เคียงได้มากที่สุด แต่ปัญหาคือผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลช้า ซึ่งทุกนาทีที่ผู้ป่วยได้รับการรักษาล่าช้า จะมีผลกระทบต่อการตายของเซลล์สมองถึง 2 ล้านเซลล์ ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม

 

 

หลอดเลือดสมองที่ทำให้สมองขาดเลือด แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

- หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (ischemic stroke) 
พบได้ประมาณ 80% หลอดเลือดสมองอุดตันเกิดได้จากลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นในบริเวณอื่นไหลไปตามกระแสเลือดจนไปอุดตันที่หลอดเลือดสมอง หรืออาจเกิดจากมีลิ่มเลือดก่อตัวในหลอดเลือดสมอง และขยายขนาดใหญ่ขึ้นจนอุดตันหลอดเลือดสมอง ส่วนสาเหตุของหลอดเลือดสมองตีบอาจเกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบแคบ มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการลำเลียงเลือดลดลง

- หลอดเลือดสมองแตก (hemorrhagic stroke) 
พบได้ประมาณ 20% ของโรคหลอดเลือดสมอง เกิดจากหลอดเลือดมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูง ทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นโป่งพองและแตกออก หรืออาจเกิดจากหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดปริแตกได้ง่าย ซึ่งอันตรายมากเนื่องจากทำให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลงอย่างฉับพลันและทำให้เกิดเลือดออกในสมอง ส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วได้

 

การป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง 
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มจัด ไขมันสูง ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนัก งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยง ในกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงหรือผู้ที่เป็นโรคนี้อยู่แล้ว ต้องรักษาและพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและความเสี่ยงจากความพิการลงได้

 

ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

- มีอายุที่สูงขึ้นตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง และ ยิ่งอายุที่มากขึ้นก็ยิ่งมีโอกาสเกิดโรคนี้มากขึ้น

- ผู้ชาย มีโอกาสเกิดสูงกว่าผู้หญิง

- ภาวะการแข็งตัวของเลือดเร็วกว่าปกติ ส่งผลให้เกิดการจับตัวกันของเม็ดเลือดและมีลิ่มเลือดเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าคนปกติ

- ความดันโลหิตสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองได้มากกว่าคนปกติ

-  มีประวัติครอบครัวว่าญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่ น้อง ท้องเดียวกัน) เป็นโรคนี้ ก็มีโอกาสเกิดโรคนี้มากขึ้น

-  เบาหวาน เป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดแข็งทั่วร่างกาย หากเกิดที่สมองจะมีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าคนปกติ 2-3 เท่า

-  ไขมันในเลือดสูง เป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเช่นเดียวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ คือภาวะไขมันสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือด ทำให้กีดขวางการลำเลียงเลือด

-  โรคหัวใจ เช่น โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ หัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นสาเหตุของการเกิดลิ่มเลือด ถ้าลิ่มเลือดไปอุดตันที่หลอดเลือดสมอง ก็จะทำให้สมองขาดเลือดได้

-  การสูบบุหรี่ สารนิโคตินและคาร์บอนมอนอกไซด์ทำให้ปริมาณออกซิเจนลดลง และเป็นตัวทำลายผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแข็งตัว พบว่าการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียวเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองถึง 3.5%

-  ยาคุมกำเนิด ในผู้หญิงที่ใช้ยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองสูง

-  โรคซิฟิลิส เป็นสาเหตุของหลอดเลือดอักเสบและหลอดเลือดแข็ง

-  การขาดการออกกำลังกาย

-  ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน

-  ผู้สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ 

หากมีอาการผิดปกติ FAST ดังกล่าว ให้รีบไปโรงพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุด  โรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพาต สามารถป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงได้ โดยการรักษาควบคุมโรคประจำตัวที่เป็นปัจจัยเสี่ยง ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสม

การดูแลสุขภาพ ทั้งการรับประทาน และการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้เบื้องต้น แต่เมื่อเกิดเหตุเจ็บป่วย ทั้งจากโรคต่างๆหรืออุบัติเหตุ การเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้อาการจะไม่รุนแรง  การทำประกันสุขภาพ จะช่วยให้เรามั่นใจเมื่อเข้ารับการรักษา และไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาพยาบาลที่ตามมา  สินมั่นคงประกันสุขภาพ พร้อมดูแล สามารถเลือกแผนประกันสุขภาพได้ง่ายๆ แค่คลิก www.smk.co.th/PreHealth.aspx หรือ โทร 1596

ที่มา : haamor.com
Photo source: freepix.com