ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

สินมั่นคงสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินจำนวน 10,000 บาท ให้กับตัวแทนจากสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนโครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับผู้พิการในการเคลื่อนไหว ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีอุปกรณ์เคลื่อนไหวร่างกายสำหรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน