ข่าวสารและบทความ

"สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" ปี 2562 ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังปลา จ.จันทบุรี

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้สานต่อกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ภายใต้โครงการ "สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย และมีห้องพยาบาลในโรงเรียนที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักเรียน ครู และบุคคลากรของโรงเรียนสำหรับการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น โดยล่าสุดฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนบริษัทฯ ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านวังปลา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา