ข่าวสารและบทความ

ประกันสุขภาพ : ขนมปังโฮลวีทมีประโยชน์จริงหรือไม่

ประกันสุขภาพ : ขนมปังโฮลวีทมีประโยชน์จริงหรือไม่

“ขนมปังโฮลวีท” อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ทำให้หลายคนเลือกรับประทานขนมปังโฮสวีทแทนขนมปังขาว เพราะคิดว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า แต่จะเป็นความจริงหรือไม่? สินมั่นคง ประกันสุขภาพ รวบรวมข้อมูลและข้อแตกต่างระหว่างขนมปังทั้งสองชนิดและประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับมาบอกกัน

 

 

สารบัญบทความ

1. ขนมปังโฮลวีท คืออะไร? (Whole Wheat Bread)

2. ขนมปังโฮลวีทดีกว่าขนมปังขาวจริงหรือ?

3. ขนมปังโฮลวีทและขนมปังขาวมีคุณค่าทางอาหารต่างกันอย่างไร? 

4. ประโยชน์ของขนมปังโฮลวีทมีอะไรบ้าง?

5. ขนมปังโฮลวีท 1 แผ่น มีกี่แคลอรี่?

6. กินขนมปังโฮลวีทแทนข้าวได้หรือไม่?

7. ข้อควรระวังในการรับประทานขนมปังโฮลวีทมีอะไรบ้าง?

 

 

ขนมปังโฮลวีท คืออะไร? (Whole Wheat Bread)

ขนมปังโฮลวีท (Whole Wheat Bread) คือ ขนมปังที่ทำมาจากเมล็ดข้าวสาลีทั้งเมล็ด ส่วนขนมปังธัญพืช (Whole Grain Bread) หมายถึง ขนมปังที่ทำมาจากเมล็ดพืชต่าง ๆ เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ข้าวสาลี หรือธัญพืชไม่ขัดสีชนิดต่าง ๆ รวมกัน ต่างจากขนมปังวีท (Wheat Bread) หรือมัลติเกรน (Multi Grain) ซึ่งอาจทำมาจากธัญพืชที่ผ่านการขัดสีบางส่วน 

 

ขนมปังโฮลวีทจึงอุดมไปด้วยไฟเบอร์และสารอาหารต่าง ๆ เช่น วิตามินอี วิตามินบี หรือสารต้านอนุมูลอิสระ ต่างจากขนมปังขาวที่ผ่านกระบวนการแปรรูป ทำให้ได้รับสารอาหารต่าง ๆ น้อยกว่า ทำให้ผู้คนเชื่อว่า ร่างกายจะได้รับประโยชน์จากขนมปังโฮลวีทมากกว่าขนมปังขาว

 

กลับสู่สารบัญบทความ

 

 

ขนมปังโฮลวีทดีกว่าขนมปังขาวจริงหรือ?

ขนมปังขาวผ่านการแปรรูปและขัดสี ทำให้ได้รับสารอาหารต่าง ๆ ไม่เท่ากับขนมปังโฮลวีท อย่างไรก็ตาม ขนมปังโฮลวีทและขนมปังขาวมีคุณค่าทางโภชนาการและคุณประโยชน์ที่ส่งผลต่อร่างกายในปริมาณที่ใกล้เคียงกัน การบริโภคขนมปังโฮลวีทหรือขนมปังขาวไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพที่แตกต่างกันมากนัก ดังนั้นแล้ว ร่างกายจะได้รับประโยชน์จากขนมปังธัญพืชหรือขนมปังขาวนั้นหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดขนมปังที่รับประทาน แต่ขึ้นอยู่กับจุลินทรีย์ในลำไส้ที่ตอบสนองต่อขนมปังที่บริโภคเข้าไป  

 

กลับสู่สารบัญบทความ

 

 

ขนมปังโฮลวีทและขนมปังขาวมีคุณค่าทางอาหารต่างกันอย่างไร?

ขนมปังโฮลวีทและขนมปังขาวแบบแผ่นน้ำหนัก 25 กรัม มีสารอาหารสำคัญที่แตกต่างกัน ดังนี้

ขนมปังโฮลวีท   ขนมปังขาว
แคลอรี่ 76 กิโลแคลอรี่   แคลอรี่ 66 กิโลแคลอรี่
ไขมันทั้งหมด 1.02 กรัม   ไขมันทั้งหมด 0.83 กรัม
น้ำตาล 1.44 กรัม   น้ำตาล 1.42 กรัม
ไฟเบอร์ 1.9 กรัม   ไฟเบอร์ 0.7 กรัม
โซเดียม 141 มิลลิกรัม   โซเดียม 122 มิลลิกรัม
คาร์โบไฮเดรต 12.79 กรัม   คาร์โบไฮเดรต 12.36 กรัม

 

กลับสู่สารบัญบทความ

 

 

ประโยชน์ของขนมปังโฮลวีทมีอะไรบ้าง?

 

ค่าดัชนีน้ำตาล (Glycaemic Index: GI) ของขนมปังโฮลวีทต่ำกว่าขนมปังขาว โดยดัชนีน้ำตาล (Glycaemic Index: GI) คือ ค่าแสดงระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารแต่ละอย่าง เนื่องจากอาหารแต่ละอย่างมีคาร์โบไฮเดรตต่างชนิดกัน ส่งผลให้ร่างกายย่อยอาหารเหล่านั้นและเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดต่างกัน

 

ขนมปังโฮลวีทมีดัชนีน้ำตาลปานกลาง (ประมาณ 56- 69) ส่วนขนมปังขาวมีดัชนีน้ำตาลสูง (ประมาณ 70 หรือมากกว่านั้น) มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อระดับดัชนีน้ำตาลในอาหาร ซึ่งไขมันและไฟเบอร์เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดค่าดัชนีน้ำตาลของอาหารได้ อีกทั้งยังส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 Diabetes Mellitus; T2DM) เนื่องจากช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหาร

 

ขนมปังโฮลวีทมีผลดีต่อระบบเผาพลาญพลังงาน (Metabolism) และฮอร์โมนความอยากอาหาร โดยการบริโภคขนมปังธัญพืชไม่ขัดสีจัดเป็นการรับประทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน  (Complex Carbohydrates) ที่ดีกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยว โดยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจากไฟเบอร์ที่สูงจะช่วยทำให้รู้สึกอิ่มนาน ย่อยช้าลง และอาจช่วยลดความอยากอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ 

 

จากการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบประโยชน์ของขนมปังทั้งสองชนิดที่อาจส่งผลต่อน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร พลังงานที่ได้รับ และฮอร์โมนที่ส่งผลต่อความอยากอาหาร โดยได้ทดลองกับผู้ที่รับประทานขนมปังแปรรูปและขนมปังธัญพืชไม่ขัดสีในช่วงมื้อเช้าของทุกวันวันและรับประทานอาหารกลางวันตามต้องการ ผลการวิเคราะห์ฮอร์โมนที่ส่งผลต่อความอยากอาหารพบว่า ผู้เข้าร่วมการทดลองรู้สึกอิ่มนานขึ้น ทำให้รับประทานอย่างอื่นได้น้อยลงหลังจากรับประทานขนมปังโฮลวีทในมื้อเช้า

 

ประโยชน์ของขนมปังโฮลวีท

  • ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 
  • ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (Stoke) โรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease) และโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Diseases)
  • ช่วยควบคุมน้ำหนัก ทำให้รู้สึกอิ่มนาน
  • ช่วยระบบขับถ่ายให้ทำงานได้ดีเป็นปกติ

 

กลับสู่สารบัญบทความ

 

 

ขนมปังโฮลวีท 1 แผ่น มีกี่แคลอรี่?

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture - USDA) ระบุข้อมูลว่าในขนมปังโฮลวีท (Wheat Bread) ปริมาณ 100 กรัม มีแคลอรี 247 kcal ในขณะที่ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ (Farmhouse) ประเภทขนมปังโฮลวีต จำนวน 2 แผ่นจะเท่ากับปริมาณแคลอรี 130 kcal

 

กลับสู่สารบัญบทความ

 

 

กินขนมปังโฮลวีทแทนข้าวได้หรือไม่?

สามารถกินขนมปังโฮลวีทแทนข้าวได้ เนื่องจากขนมปังโฮลวีทเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนทางเลือกที่มีคุณภาพชั้นดี อุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกาย อย่างไรก็ตาม การกินข้าวอาจสะดวกกว่า และรับประทานในปริมาณที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับปริมาณแคลอรีที่จะได้รับจากขนมปังโฮลวีท

 

กลับสู่สารบัญบทความ

 

 

ข้อควรระวังในการรับประทานขนมปังโฮลวีทมีอะไรบ้าง?

ปกติแล้ว เราควรเลือกบริโภคคาร์โบไฮเดรตจากแหล่งอาหารที่มีไฟเบอร์และแป้งสูง เช่น ผัก ผลไม้ ข้าวหรือขนมปังไม่ขัดสี เนื่องจากอาหารเหล่านี้จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นช้าลงเมื่อเทียบกับอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมาก 

 

ผู้ที่ต้องการรับประทานขนมปังจึงอาจเลือกรับประทานขนมปังโฮลวีทแทนขนมปังขาว เนื่องจากขนมปังโฮลวีท 1 แผ่น มีปริมาณไฟเบอร์ 2.5 กรัม ส่วนขนมปังขาว 1 แผ่น มีปริมาณไฟเบอร์เพียง 0.9 กรัม รวมทั้งอาจรับประทานอาหารที่มีไฟเบอร์อื่น ๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ได้รับปริมาณไฟเบอร์ที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน

 

ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรเลือกรับประทานอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตตามที่แพทย์แนะนำ ไม่ควรงดอาหารหมู่ใดหมู่หนึ่ง หรือรับประทานคาร์โบไฮเดรตน้อยลง เนื่องจากยังไม่ปรากฏผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การบริโภคคาร์โบไฮเดรตในปริมาณน้อยจะช่วยควบคุมอาการป่วยของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ในระยะยาว อีกทั้งอาจก่อให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำอันเป็นผลข้างเคียงจากการบริโภคคาร์โบไฮเดรตน้อยลง

 

กลับสู่สารบัญบทความ

 

 

ดูแลเรื่องการรับประทานอาหารแล้ว  อย่าลืมเลือกประกันสุขภาพ ที่จะช่วยดูแลเมื่อยามเจ็บป่วย สะดวกสบายเมื่อต้องเข้ารับการรักษา และไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายที่จะตามมา  สินมั่นคงประกันสุขภาพ  มีแผนประกันสุขภาพให้เลือกหลากหลาย ในราคาไม่แพงและคุ้มค่า เพียงคลิก www.smk.co.th/prehealth  หรือ โทร. 1596


ที่มา: pobpad.com
Photo source: freepix.com

บทความที่เกี่ยวข้อง