ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยคว้ารางวัลรองชนะเสิศอันดับ 2 แบดมินตันประกันภัย ครั้งที่ 11

สินมั่นคงประกันภัยคว้ารางวัลรองชนะเสิศอันดับ 2 แบดมินตันประกันภัย ครั้งที่ 11

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ส่งพนักงานเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันประกันภัย ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยสโมสรสมาชิกประกันภัย แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทชายคู่ หญิงคู่ คู่ผสม และประเภทชายคู่อาวุโส อายุ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ทีมนักกีฬาแบดมินตันของบริษัทฯ คว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู่มาครอง เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

สำหรับการจัดแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และยังเป็นการส่งเสริมด้านสุขภาพของพนักงานทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยน เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับธุรกิจประกันภัย ซึ่งพนักงานสามารถนำไปพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจประกันภัยโดยรวมได้เป็นอย่างดี