ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อผู้พิการทางสายตา

สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อผู้พิการทางสายตา

คุณอภิชัย น้อยมาก ผู้จัดการสาขานครราชสีมา บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทน บริษัทฯ มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้กับโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา เพื่อนำไปดัดแปลงเป็นสื่อการเรียนการสอน และจัดทำสมุดอักษรเบรลล์ให้แก่ผู้พิการทางสายตา เมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา


ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันส่งต่อสิ่งดีดี ด้วยการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นการช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่าให้แก่ผู้พิการทางสายตาต่อไป