ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงเดินหน้ามอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

สินมั่นคงเดินหน้ามอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงเดินหน้ากิจกรรม CSR  "สินมั่นคงอยากเห็นเด็กไทยสุขภาพดี" อย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ให้ห้องพยาบาล พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านน้ำกร่อย อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เพื่อให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและมีคุณภาพได้มาตราฐาน รวมถึงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กไทยให้หันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีคณะอาจารย์และนักเรียนเป็นผู้รับมอบ