ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

สินมั่นคงมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยแผนกการตลาดสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารองค์กรเป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรม CSR "สานฝัน ปันโอกาส" ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัท ไทย.วี.พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในงานนี้บริษัทฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ที่เรียนดีและมีความประพฤติดี จำนวน 21 ทุน รวมเป็นเงิน 10,500 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม ที่ผ่านมา