ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช

สินมั่นคงเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช

คุณวิเชียร ประทักษากุล ผู้จัดการภาคใต้ พร้อมด้วยผู้จัดการสาขาภาคใต้ และพนักงานบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมมอบพัดลมสำหรับใช้ในเรือนนอน และอุปกรณ์กีฬา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย