ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : วิ่งทับเส้นก้างปลามีความผิดหรือเปล่า?

ประกันรถยนต์ : วิ่งทับเส้นก้างปลามีความผิดหรือเปล่า?

เส้นก้างปลา หรือ เส้นทแยงเหลือง ที่ใช้บนถนน เป็นเครื่องหมายจราจรบนพื้นถนน ที่หลายคนอาจละเลย ซึ่งอาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุได้ เส้นก้างปลา จะมีความหมายและข้อห้ามอย่างไร สินมั่นคง ประกันรถยนต์ มีคำแนะนำมาบอกกันดังนี้


เส้นทเเยงเหลือง หรือ เส้นก้างปลา  เป็นเส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ลากทแยงตัดกันทำมุม 45 องศา ห่างกัน 200 เซนติเมตร ภายในกรอบเส้นทึบสีเหลือง ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร เป็นเส้นทึบสีเหลืองลากทแยงมุม อยู่บริเวณทางแยก ไหล่ทาง หรือ กลางถนน คือ พื้นที่่ที่รถไม่สามารถวิ่งสัญจรได้ จัดเป็นพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งหากพบเห็นเส้นทแยงสีเหลือง หรือขาวตีแนวทเเยงไปตามทางเดินรถแบบนี้บนถนน หรือแบบลักษณะก้างปลา ไม่ควรขับขี่ล้ำเข้ามาในบริเวณดังกล่าว

 
เส้นทเเยงเหลือง หรือ เส้นก้างปลา มีไว้เพื่อแบ่งทิศทางการจราจรเเละจัดช่องการเดินรถโดยมีหน้าที่ 

1. ควบคุมทิศทางจราจรสำหรับเลี้ยว

2. แยกการจราจรที่สวนกัน หรือแยกการจราจรที่วิ่งทิศทางเดียวกัน

3. ให้เป็นที่พักสำหรับคนเดินข้าม

4. ป้องกันการชนเกาะกลาง หรืออุปสรรคในการเดินรถ

 

การวิ่งทับบริเวณเส้นก้างปลามีความผิดอย่างไร

ตาม พรบ.การจราจรทางบก 2522 ระบุข้อห้ามดังนี้

1) มาตรา 46 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถแซงเพื่อขึ้นหน้ารถอื่น
2) มาตรา 53 ห้ามกลับรถ
3) มาตรา 55 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถ
4) มาตรา 57 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ
5) มาตรา 119 ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถเข้าไปในเขตปลอดภัย เว้นแต่ในกรณีจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

บทกำหนดโทษ

มาตรา 148 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 55 มาตรา ๕๗ มาตรา ๑๑๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท
มาตรา 157 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ มาตรา ๕๓ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่ร้อยบาทถึงหนึ่งพันบาท


หากพบเส้นทเเยงก้างปลาสีเหลืองบนถนน เราไม่ควรวิ่งทับหรือล้ำเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเส้นสีเหลืองหรือสีขาว เพราะมีความผิดและอาจถูกปรับได้


อุ่นใจทุกครั้งที่ขับขี่เดินทาง เมื่อมีประกันภัยรถยนต์ที่ไว้ใจ  สินมั่นคง ประกันภัย มีประกันภัยรถยนต์ให้เลือกหลากหลาย ด้วยราคาไม่แพง
สามารถตรวจสอบเบี้ยได้ง่าย แค่คลิก www.smk.co.th/premotor.aspx หรือ โทร. 1596
สินมั่นคงประกันภัย..ประกันรถ ประกันเวลา..

ที่มา: sanook.com
Photo source: freepix.com