ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดศรีกุญชร จ.อ่างทอง

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนวัดศรีกุญชร จ.อ่างทอง

ยังคงเดินหน้าสานต่อโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยครั้งนี้ฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เดินทางไปมอบอุปกรณ์ภายในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ พร้อมด้วยอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนวัดศรีกุญชร อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เพื่อให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ที่ได้มาตราฐานและเพียงพอต่อความจำเป็น รวมถึงเยาวชนได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมีคณะครูของโรงเรียนและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ