ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยสวัสดีปีใหม่ไทยสื่อมวลชน

สินมั่นคงประกันภัยสวัสดีปีใหม่ไทยสื่อมวลชน

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ เดินทางสวัสดีปีใหม่ไทยแก่สื่อมวลชน เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเผยแพร่ข่าวของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน รวมถึงเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ วันปีใหม่ไทย