ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

สินมั่นคงประกันภัยร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานสินมั่นคงประกันภัยร่วมใจส่งต่อการให้สู่สังคม ด้วยการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2562 เพื่อนำไปช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ และเพื่อกักตุนโลหิตสำรองให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในครั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 70 ท่าน ปริมาณโลหิตทั้งสิ้นกว่า 28,000 ซีซี