ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์กีฬาพร้อมอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ ให้โรงเรียนบ้านยางโทน จ.กาญจนบุรี

สินมั่นคงมอบอุปกรณ์กีฬาพร้อมอุปกรณ์ห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ ให้โรงเรียนบ้านยางโทน จ.กาญจนบุรี

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี มอบอุปกรณ์กีฬา พร้อมอุปกรณ์ภายในห้องพยาบาลและเวชภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนบ้านยางโทน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กไทยให้หันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมถึงเพื่อให้โรงเรียนได้มีอุปกรณ์ในห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ที่จำเป็นและมีคุณภาพได้มาตราฐาน โดยมีคณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ