ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงร่วมงานวิ่งมินิมาราธอนการกุศล Friends for Life Charity Run 2019

สินมั่นคงร่วมงานวิ่งมินิมาราธอนการกุศล Friends for Life Charity Run 2019

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานวิ่งการกุศล Friends for Life Charity Run 2019 ซึ่งบริษัทฯ ร่วมเป็นพันธมิตรสมทบของโครงการนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ กลุ่มธนาคารทิสโก้ ร่วมกับ องค์กรพันธมิตร จัดขึ้น เพื่อระดมเงินบริจาคจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งแต่ละแห่งเป็นศูนย์รองรับผู้ป่วยจากทั่วประเทศหลายสิบล้านคนต่อปี โดยกิจกรรมวิ่งการกุศลนี้จะนำรายได้จากค่าสมัครสมทบทุนโครงการฯทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ณ สวนพุทธมณฑล สาย4 จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา