ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงทำบุญถวายเทียนพรรษาและร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วัดธรรมมงคล

สินมั่นคงทำบุญถวายเทียนพรรษาและร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน วัดธรรมมงคล

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหารและพนักงาน เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมกันถวายปัจจัยบำรุงศาสนาจำนวนเงิน 10,000 บาท พร้อมเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดธรรมมงคล กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสเดียวกันนี้บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท พร้อมเงินที่ผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมกันบริจาคอีกจำนวน 26,132 บาท รวมเป็นเงิน 56,132 บาท เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โครงการประทีปเด็กไทย สถาบันจิตตานุภาพ ซึ่งเป็นโครงการของวัดธรรมมงคล เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคมที่ผ่านมา