ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงประกันภัยร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนศรีพฤฒา

สินมั่นคงประกันภัยร่วมสนับสนุนกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนศรีพฤฒา

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบกระเป๋าผ้าให้กับนักเรียนโรงเรียนศรีพฤฒา ถนนนักกีฬาแหลมทอง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนในชุมชน มูลค่ากว่า 7,000 บาท เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง