ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองควาย จ.ปทุมธานี

สินมั่นคงอยากเห็นคนไทยสุขภาพดี สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองควาย จ.ปทุมธานี

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมในโครงการ สินมั่นคงอยากเห็นคนไทยสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองควาย จ.ปทุมธานี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาลเป็นตัวแทนรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อนำไปให้บริการทางการแพทย์กับประชาชนต่อไป