ข่าวสารและบทความ

ประกันรถยนต์ : แถบสีข้างขอบทางแต่ละสีหมายความว่าอย่างไร?

ประกันรถยนต์ :  แถบสีข้างขอบทางแต่ละสีหมายความว่าอย่างไร?

 

ที่จอดรถเป็นปัญหาของทุกเมืองใหญ่ บางครั้งอาจต้องจอดข้างถนนบ้าง ซึ่งเราอาจสับสนและไม่แน่ใจว่าสีขอบทางแบบไหนจอดได้ เพราะมีหลายแบบหลายสี  สีที่ทาขอบทางฟุตบาทแต่ละสีหมายถึงอะไร  แล้วเราจะสามารถจอดรถข้างขอบทางนั้นได้หรือไม่ สินมั่นคง ประกันรถยนต์  มีข้อมูลมาแจ้งกันให้ชัดเจนดังนี้

 

ตามข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องสัญญาณจราจร เครื่องหมายจราจร และความหมายของสัญญาณจราจ


- แถบสีเหลืองสลับขาว เป็น “เครื่องหมายห้ามจอดรถ” แสดงที่ขอบคันหิน หรือขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ หรือทางจราจร หรือที่อื่นๆ หมายความว่า ห้ามจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนด เว้นแต่การหยุดรับส่งคน หรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทำโดยมิชักช้า


- แถบสีแดงสลับขาว เป็น “เครื่องหมายห้ามหยุดรถ” แสดงที่ขอบคันหิน หรือขอบทางด้านซ้ายของทางเดินรถ หรือทางจราจรหรือที่อื่นๆ หมายความว่า ห้ามหยุดรถ หรือจอดรถทุกชนิดระหว่างแนวเขตที่กำหนดเป็นอันขาด


- แถบเครื่องหมายขาวดำ เป็น “เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางประเภทเตือน” แสดงหรือทำให้ปรากฏที่ขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทางเห็นขอบคันหินหรือสิ่งกีดขวางนั้น ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ความหมายคือเพื่อให้เห็นว่า ตรงนี้มีขอบฟุตบาทจอดได้หรือไม่ได้ อยู่ที่ว่าเป็นที่คับขันหรือไม่  เช่น บริเวณเกาะกลางถนนของทางบนสะพาน แต่ไม่ได้มีการระบุว่า “ห้ามจอด-ห้ามหยุด” 

 


การจอดได้ไม่ได้ขึ้นกับว่าเป็นที่คับขันหรือไม่ ถ้าอยู่ที่ข้างถนนธรรมดาก็จอดได้ ถ้าไม่ได้มีเครื่องหมายห้ามจอด แต่ถ้าอยู่ขอบทางบนสะพาน วงเวียนที่ทาขาวดำเพื่อให้เห็นชัด แต่จะห้ามจอด เพราะอาจห้ามจอดด้วยข้อห้ามต่อไปนี้ ตาม พ.ร.บ จราจรทางบก พ.ศ. 2522 


ห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถ

1. บนทางเท้า

2. บนสะพานหรืออุโมงค์

3. ในทางร่วมทางแยก หรือในระยะสิบเมตรจากทางร่วมทางแยก

4. ในทางข้าม หรือในระยะสามเมตรจากทางข้าม

5. ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ

6. ในระยะสามเมตรจากท่อน้ำดับเพลิง

7. ในระยะสิบเมตรจากที่ดินตั้งสัญญาณจราจร

8. ในระยะสิบห้าเมตรจากทางรถไฟผ่าน

9. ซ้อนกันกับรถอื่นที่จอดอยู่ก่อนแล้ว

10. ตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ หรือในระยะ 5 เมตรจากปากทางเดินรถ

11. ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทางหรือในระยะ 10 เมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้าง

12. ในที่คับขัน

13. ในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง และเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร

14. ในระยะ 3 เมตรจากตู้ไปรษณีย์

15. ในลักษณะกีดขวางการจราจร

 

เพราะการขับรถในเมืองกรุงไม่ง่าย วางใจทำประกันรถยนต์กับสินมั่นคงประกันภัย ด้วยเบี้ยที่ไม่แพง พร้อมบริการที่สะดวก รวดเร็ว  สอบถามและเช็คเบี้ยประกันภัยง่ายๆ ที่  www.smk.co.th/premotor.aspx หรือ โทร. 1596
สินมั่นคงประกันภัย..ประกันรถ ประกันเวลา..


Photo source: freepix.com