ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงสนับสนุนสมาคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

สินมั่นคงสนับสนุนสมาคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 4,000 บาท ให้กับสมาคมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อนำไปจัดซื้อเก้าอี้วีลแชร์สำหรับผู้พิการ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ดีขึ้น