ข่าวสารและบทความ

สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลน

สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลน

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบกล่องเครื่องดื่มประเภทต่างๆ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านร่วมกันบริจาคเข้าร่วมโครงการ "หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก" เพื่อนำไปผลิตหลังคาเขียว ซึ่งเป็นหลังคาที่ผลิตจากกล่องรีไซเคิลสำหรับช่วยเหลือชุมชนที่ขาดแคลน

ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ร่วมกันส่งต่อสิ่งดีดี ด้วยการบริจาคกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้ว เพื่อนำมารีไซเคิลทำหลังคา ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างโลกสีเขียวให้กับส่วนรวมและเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป